+420 281 028 666


zapamatovat heslo

O nás


Společnost AGEM.CZ byla založena v srpnu 2005 s cílem poskytnout maximální kvalitu servisu a rychle fungující distribuci počítačových komponent a softwaru pro celou Českou republiku z centrálního skladu v Praze.


Politika kvality společnosti vychází ze základního principu podnikání tj.: uspokojovat očekávání, potřeby a zároveň požadavky zákazníků tak, aby bylo zajištěno maximální prosperity a rozvoje společnosti. Pro tyto účely jsme vytvořili vlastní systém řízení kvality reflektující nejnovější mezinárodní normy řešící tuto problematiku. Tento systém se zavazujeme užívat a neustále zlepšovat tak, aby sloužil k dosažení našich cílů:


  • Uspokojení potřeb a požadavků zákazníků

Uvědomujeme si důležitost našich zákazníků, a proto budeme věnovat maximální úsilí a snahu k dosažení jejich spokojenosti a zároveň se budeme snažit naplnit jejich požadavky a očekávání.

  • Dosažení maximální prosperity společnosti

Prosperita je základním předpokladem zdravého fungování a rozvoje společnosti. Naší snahou je dosažení nejvyšší míry prosperity společnosti v souladu s upokojením potřeb zákazníků.

  • Vytvářet vysoce odborný a vzdělaný kolektiv zaměstnanců

Zaměstnanci jsou základním kamenem každé společnosti, a proto zde vytváříme takové pracovní prostředí, které bude přímo přispívat k větší odbornosti a spokojenosti kolektivu pracovníků v AGEM.CZ.

  • Dodržování právních požadavků

Zavazujeme se, že při všech činnostech společnosti budeme naplňovat požadavky právních předpisů, vyhlášek a nařízení. Budeme také aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí a zejména pak k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti.


Společnost AGEM.CZ se bude i nadále snažit rozšiřovat nabídku sortimentu v oblasti IT. Naším cílem je také systematické zvyšování kvality nabízených služeb. Připomínky, požadavky a přání našich zákazníků na poskytované služby a sortiment zboží evidujeme a analyzujeme. Výsledky analýzy požadavků budeme v maximální míře implementovat tak, aby došlo k plnění politiky kvality společnosti v plném rozsahu.